เปิดแผนออกพันธบัตรธปท.ปี65 อายุ 3-24 เดือน

ข่าวล่าสุด

ธปท.เปิดเผยแผน ออกพันธบัตรปี 65 ให้สอดคล้องแผนกู้เงินของภาครัฐ เพื่อรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 เน้นอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เพิ่มขึ้น หวังพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ระบุว่า ธปท.ได้ออกพันธบัตรธปท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ธปท.ได้สื่อสารแผนการออกพันธบัตร ธปท. ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้

ปี 2565 ธปท.วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยคำนึงถึงแผนการกู้เงินของภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจาก Covid-19 เป็นสำคัญ โดย ธปท.และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรอยู่ในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนั้น ธปท. วางแผนการออกพันธบัตรธปท. อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่อง

แผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

เปิดแผนออกพันธบัตรธปท.ปี65 อายุ 3-24 เดือน

1.การลดวงเงินและความถี่ในการประมูลพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี เพื่อเสริมความต้องการลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 3 ปี ถึง 5 ปี ซึ่งสบน.วางแผนจะประมูลเพิ่มขึ้นในปี 2565

 

สำหรับพันธบัตรธปท. รุ่นอายุ 2 ปี ที่จะเริ่มประมูลในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ธปท. จะลดความถี่การประมูลจากทุกเดือนเป็นเดือนเว้นเดือน และลดจำนวนครั้งการ re-open จาก 5 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อรุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความถี่การประมูล (สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่น BOT23NA จะยังคงการ re-open 5 ครั้ง และประมูลทุกเดือนจนถึงเดือนเมษายน 2565 ตามที่ได้ประกาศไว้)

 

ทั้งนี้ธปท.ยังงดประมูลพันธบัตร ธปท. ประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลดรุ่นอายุ 6 เดือน และประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 3 ปี เช่นเดียวกับปี 2564 ซึ่งเป็นรุ่นอายุที่ สบน. มีแผนประมูลอย่างสม่ำเสมอ

 

2.การเพิ่มวงเงินและรุ่นอายุพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR FRB) ธปท. วางแผนออกพันธบัตร THOR FRB เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มวงเงินประมูล THOR FRB รุ่นอายุ 6 เดือน และ 1 ปี ตามความต้องการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งออกพันธบัตร THOR FRB รุ่นใหม่ คือ รุ่นอายุ 2 ปี ซึ่งจะเริ่มประมูลครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยประมูลทุกเดือนคู่ (สลับกับพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี) และ re-open รุ่นละ 2 ครั้ง

วงเงินการประมูลพันธบัตรธปท.ปี 2565
วงเงินการประมูลพันธบัตรธปท.ปี 2565

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท. จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงแผนการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท. จะประสานงานกับ สบน. อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง website ของ ธปท. เช่นที่เคยปฏิบัติมา

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/category/money_market