5 ปัจจัยเสี่ยงกระทบเศรษฐกิจไทยปี’65 สศค. ย้ำเฝ้าระวังใกล้ชิด

ข่าวล่าสุด

คลังชี้ 5 ปัจจัยเสี่ยงกระทบเศรษฐกิจไทยปี 2565 “โควิด-ดอกเบี้ยขาขึ้น-แรงงาน-หนี้ครัวเรือน-เซมิคอนดักเตอร์-น้ำมันแพง” เกาะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมออกมาตรการการเงิน-การคลังฟื้นเศรษฐกิจ

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทั้งสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก อาทิ การส่งสัญญาณปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ จากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการไหลออกของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
ตลาดแรงงานยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่ จึงเป็นข้อจำกัดสำหรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และความสามารถในการชำระหนี้สินของภาคครัวเรือนที่ยังคงมีความเปราะบาง
ปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply Disruption) เช่น การขาดแคลนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่อาจยืดเยื้อ
ราคาพลังงานและน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังจะได้มีการติดตามและประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะดำเนินมาตรการทางการคลังและการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance