Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

โปรแกรมวางแผนการผลิต Business Plus Material Requirement Planning (MRP II)

businessplus
(@businessplus)
Eminent Member

Business Plus Material Requirement Planning (MRP II) เป็นโปรแกรมที่ครบถ้วนในกระบวนการผลิต ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ลดการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการจาก Sale Order หรือจากสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) เพื่อออกเอกสารใบสั่งผลิต ทั้งยังคำนวณอัตโนมัติว่าควรจะสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่ไม่เพียงพอ และต้องส่งวัตถุดิบใดบ้างเข้าไปยังเครื่องจักรที่ทำหน้าที่ผลิต แก้ไขผลผลิตจริงที่ไม่ตรงตามสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป, การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และต้นทุนการผลิตที่แท้จริง พร้อมเชื่อมโยงกับโปรแกรม Business Plus ERP โดยอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม               https://bit.ly/38zlj5S
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย 085-234-5980
Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559
Line : คลิกเลย>>               https://lin.ee/sMZv8h6               หรือ @SALEBPLUS

#โปรแกรม MRP #โปรแกรมการผลิต #โปรแกรมด้านการผลิต #โปรแกรมบริหารการผลิต #โปรแกรมบริหารการผลิตBOM     #โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป #โปรแกรมวางแผนการผลิต #erpsoftware #ProgramERP #SoftwareERP #โปรแกรมERP     #โปรแกรมบัญชี #โปรแกรมบัญชีcloud #โปรแกรมสต๊อกสินค้า #โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี #โปรแกรมสินค้าคงคลัง #ระบบ MRP #ระบบstockสินค้า #+โปรแกรม+สินค้า #+โปรแกรม +ผลิต #ระบบการผลิต #ระบบบริหารงานผลิต #ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

Quote
Topic starter Posted : 12/05/2021 4:46 pm
Share: